Gatuaktivitet mot nazistisk marsch

Den 14 september 2013 planerade det nazistiska Svenskarnas Parti att marschera genom Stockholms innerstad. Partisan utförde en attack mot nazisternas marsch som resulterade i ett kortare avbrott i deras arrangemang. Kraftiga motprotester gjorde att marschen inte blev den propagandaframgång som nazisterna hade hoppats på.

 

Att aktivt på gatan bekämpa nazister och fascister är inte bara rättfärdigt, det är en plikt och en nödvändighet för revolutionärer. Fascisterna vid sidan av polisen är i dagens situation våra mest påtagliga fiender på gatan. Det handlar inte bara om att fascisterna står för den mörkaste reaktion politiskt utan också om att de i många situationer blir den nuvarande ordningens främsta försvarare genom att konsekvent angripa revolutionärer och arbetarklassens organisering. Detta pågår ständigt, men det blir extra tydligt när situationen hettar till som i våras under förortsupproret som startade i Husby. Fascister bildade då som bekant ett ”medborgargarde” för att hjälpa staten att slå ner upproret och återställa ”ordningen”. Många av de personer som var med i ”medborgargardet” marscherade också med Svenskarnas Parti.

 

När fascister marscherar gör det de för att visa styrka och kampduglighet – för sina egna men också inför den nuvarande ”ordningens” makt de svurit att skydda. Att göra allt för att deras styrkeuppvisningar misslyckas är därför viktigt både i det korta loppet för att försvåra nyrekryteringar till den fascistiska rörelsen och i det långa loppet för att försvaga reaktionens strategiska position.

 

Som nämnts står fascisterna och polisen tillsammans på den rådande ”ordningens” sida. Aldrig blir det så tydligt som när nazister som SvP försöker marschera offentligt. Polisen använder alla tänkbara resurser för att se till att nazisterna ska kunna genomföra sina arrangemang – oavsett vad det innebär. Detta har vi sett oräkneliga gånger och denna demonstration var inget undantag.

 

Vid försök att störa nazisternas marscher blir därför polisen oftast det största taktiska problemet. Så var det även för oss denna gång. Men tack vare god organisering och en del tur lyckades vi trots allt komma i en position som möjliggjorde våra planer. Detta ser vi som ett framgång och något att bygga vidare på. Erfarenheterna vi vinner i aktioner mot fascister är erfarenheter som kan användas även i andra situationer. Även på detta sätt blir aktioner mot fascister något positivt i utvecklandet av vårt revolutionära arbete.