Länge leve upproret i Palestina!

Ett uppror(intifada) börjar sprida sig i Palestina som svar på den sionistiska staten Israels ockupation och konstanta övergrepp mot det Palestinska folket. I dagsläget verkar det som att upproret uppstår spontant.

Vi i Partisan stöder fullt ut uppror mot imperialismen och sionismen, därför deltog vi den 16/10 i en manifestation utanför sionisternas ambassad som hade utropats under parollen: ”Solidaritet med det palestinska folkets motstånd”.

Under manifestationen var slagord som ”Länge leve intifadan” och ”intifadan visar vägen” några av de mest förekommande. Detta visar på ett mer utbrett stöd till upproret och en förståelse för att det är uppror och inte en falsk fred på ockupationsmaktens villkor som krävs för att gå framåt i frågan om Palestinas överlevnad.

Även om vi stödjer detta spontana uppror så gör vi det med förhoppning att det med tiden kan leda till en organiserad frihetskamp och en kamp för kommunismen.

Länge leve Palestina!
Länge leve intifadan!
Krossa imperialismen!
För Kommunismen!