Solidaritetsaktion med Borotba

Borotba är en revolutionär socialistisk organisation grundad 2011 i Ukraina. De är en sammanslagning av mindre socialistiska grupper och består därför av aktivister från olika politiska traditioner. Borotba har sedan sitt grundande kämpat mot Janukovitj-regeringen. Men man motsatte sig maidanprotesterna som tydligt dominerades av fascister och krafter som var för ett frihandelsavtal med EU (vilket skulle innebära en plundring av Ukraina). I samband med att Janukovitj-regeringen föll och fascistjuntan tog makten tvingades partiet gå under jord i västra Ukraina. Kort efter att fascistjuntan tog makten gjorde stora delar av östra Ukraina uppror mot den nya regimen.
Borotba deltog aktivt som en folkligt organiserande kraft i detta uppror och har lyckats få ett visst inflytande i allt från gruvstrejker till protester och husockupationer.
När Juntan väl bestämde sig för att militärt attackera, bomba och organisera nazistlegioner mot de regioner där folk rest sig i östra Ukraina så försvarade sig självklart dessa regioner. Upptrappningen av kriget i öst och förföljelsen i väst var något Borotba inte hade räknat med. Borotba-ledaren Sergei Kirichuk säger:

”Vi hade illusionen om att vi skulle leva i många år i en liberal demokrati, med förenings- och mötesfrihet. Vi är inte nu och var aldrig förberedda på denna nya situation, gerillakriget. Vi har ingen infrastruktur, vapen och erfarenhet. Det var ett stort misstag.”

I den komplicerade situationen i Ukraina ser vi Borotba som den enda tydliga organiserade progressiva kraften. I västra Ukraina har flera medlemmar blivit misshandlade, kidnappade och i vissa fall mördats av fascister. I skenet av denna massiva terror har Borotba efterfrågat internationell solidaritet. Vi ser det som en självklarhet och en nödvändighet att visa solidaritet med våra kamrater i Ukraina.

Därför genomförde Partisan på söndagskvällen en solidaritetsaktion vid det antifascistiska monumenten La Mano i Stockholm. Vi gjorde det under parollen: ”Down with the Kiev junta´s war! Support Borotbas struggle for socialism!”