Stöd den kurdiska kampen mot imperialism och reaktion

Den senaste månaden har medierna översvämats med nyheter kring ISIS(Islamiska staten i Irak och Syrien) härjningar i Irak och södra Kurdistan. Samma jihadister som under ett par år terroriserat Syrien och autonomin i västra Kurdistan med USAs stöd och medgivande fick nu plötsligt uppmärksamhet när de vände sig mot USAs allierade i Irak. Iraks armé flydde från sina positioner utan strid när ISIS ryckte fram. Kvar lämnade dem vapen, ammunition, pansarfordon och bankvalv med hundratals miljoner dollar. ISIS var nu åter tack vare USA-imperialismen mer förmögna och välutrustade än någonsin. Inledningsvis tog den regionala kurdiska regeringen i södra kurdistan/norra irak, KRG, och dess peshmergastyrkor över flera övergivna posteringar från den irakiska armén, men även de skulle visa sig vara oförmögna att effektivt hålla tillbaka ISIS.

kurdistan3 ypj

Men det som aldrig kommer glömmas eller förlåtas av den yezidiska lokalbefolkningen (uråldrig kurdisk minoritetsreligion med ursprung i Shengal) är hur peshmergastyrkor deserterade från Shengal (Sinjar). I smyg natten innan ISIS ens kommit fram till Shengal flydde befälhavaren över peshmergastyrkorna slagfältet. Dagen efter gjorde de övriga peshmergastyrkorna likadant, utan att informera lokalbefolkningen, som hade försäkrats om att de skulle skyddas. Peshmergastyrkornas svek och förräderi ledde till tusentals yezidikurders död och hundratals kvinnors slaveri. Tiotusentals yezidikurder tog sin tillflykt till Shengalberget, och var där strandsatta i många fall i över en vecka utan mat eller vatten. Det var först när Folkets försvarsenheter och Kvinnornas förs varsenheter, YPG/YPJ, korsade den syrisk-irakiska gränsen som delar Kurdistan som civila kunde räddas. YPG/YPJ är kurdiska förband från västra Kurdistan (Rojava) som till skillnad från peshmergastyrkorna inte är uppbundna till varken USA-imperialismen eller lokala imperialistiska intressen. Tvärtom är man en del av samma rörelse som Kurdistans Arbetarparti, PKK, som under 30 år lett den kurdiska antikoloniala kampen i Turkiet/Norra kurdistan. YPG/YPJ tillsammans med PKKs militära förband från Folkets försvarsstyrkor och Fria kvinnors försvarsenheter, HPG och YJA-STAR, har tveklöst vänt ISIS krigslycka och därmed räddat oräkneliga civila.

kurdistan2 ypj

ISIS ödeläggelse av södra Kurdistan fick konsekvenser. För första gången i historien deltog kurdiska styrkor från Kurdistans fyra delar i strider mot en och samma fiende. Även i ett annat hänseende visade KRG sig vara inte mycket mer än en imperialistisk schackpjäs. Den ledande kraften inom KRG, Kurdistans demokratiska parti, KDP beordrade sitt systerparti KDP-I som är verksamma i östra Kurdistan (Iran) att dra sig ur striderna mot ISIS efter påtryckningar från Iranska regimen. I utbyte fick KRG både vapen och ammunition. Samma vapen som använts mot deras bröder och systrar i östra Kurdistan.

Medan peshmergastyrkorna avväpnat de få yezidier som burit vapen har YPG istället fört en annan linje där frivilliga yezidikurder fått militärträning för att kunna försvara sina hem. Yezidikurderna samlas i Shengals försvarsenheter, YBS och har framgångsrikt deltagit i strider runt om i Shengal.

YBS visar på att massorna enbart kan lita till sin egen kraft och att denna kraft är starkare än imperialismens fotsoldater. Bildandet av YBS är en av få ljuspunkter i den misär som drabbat yezidikurderna och ger en förhoppning om ett Shengal som kan stå självständigt gentemot KRG. Misstron och hatet mot KRG har satt sig djupt bland yezidikurderna efter deras svek. Fler och fler pratar om en framtid där Shengal blir en kanton bundet till den kurdiska autonomin i västra Kurdistan.

YPG/YPJ och HPG/YJA-STARs framgångar i södra Kurdistan är samtidgt en nagel i ögat på KRG. De egna peshmergastyrkornas inkompetens har inte bara skadat deras anseende, utan även skadat KRGs legitimitet. Därför har medier, främst med koppling till KDP, bedrivit propaganda mot den kurdiska motståndsrörelsen. Bland annat har peshmerga tagit på sig vinster i militära operationer för att underminera den PKK-kopplade motståndsrörelsens legitimitet och popularitet. Västerländska medier har samtidigt vid upprepade tillfällen felaktigt kallat YPG/YPJ och HPG/YJA-STAR för peshmerga av samma anledning.

Sen upproret mot Syriens president Bashar Al-Assad och det efterföljande inbördeskriget inleddes 2001 är YPG/YPJ och dess politiska moderparti Demokratiska enhetspartiet, PYD det enda större organisationerna som konsekvent tagit kampen både mot regimen och de många islamisterna. Autonomin i västra Kurdistan är ett resultat av denna kamp. Man är numera alltså upptagen med strider både i västra och södra Kurdistan (Syrien och Irak) och är det enda hoppet för miljontals människor. Även om PKK-rörelsen inte längre är marxister så fungerar de dock onekligen som en progressiv kraft i en situationen som annars ser mycket mörk ut. Därför anser Partisan att det är självklart att stödja deras kamp – mot imperialismen och dess lakejer, mot islamismen och för nationellt obereonde. Detta är en analys som delas av kommunister på plats i området. Ett exempel på detta är det Marxist-Leninistiska Kommunistpartiet i Turkiet/norra Kurdistan, MLKP, som skickat en mängd stridande som stöd. Bland annat har en medlem i dess centralkommitté , Serkan Tosun, stupat i strid i västra Kurdistan.

kurdistan4 mlkp

Medan Turkiet på flera sätt direkt stöder jihadisters anslutning till terrorgrupper i Syrien, är den turkiska gränsen till Rojava extremt militariserad för kurderna. Turkisk militär har skjutit flera kurder som korsat gränsen de senaste månaderna, varav minst en dött. Samtidigt uppskattas minst 3000 jihadister korsat den turkiskkontrollerade gränsen och lika många befinna sig i Turkiet, där bland annat rekrytering av nya jihadister sker. Imperialistmakten Turkiet har förutom erbjudandet av fri sjukvård till skadade jihadister även understött dem med militär träning, ekonomiska resurser etcetera.

Varför stöder då Turkiet jihadisterna? Syftet med stödet kan sammanfattas med två huvudpunkter. Dels vill den turkiska AKP-regeringen bli av med Syriens president Bashar al-Assad samtidigt som man vill krossa den kurdiska autonomin i Rojava. Därtill tjänar både Turkiet och flera EU-länder på den billiga olja som ISIS säljer till dem.

Men den turkiska imperialismen stannar inte vid aktivt stöd till jihadister. Den har även under en längre tid använt sin partner i KDP för att isolera Rojava. Bland annat har KDP upprättat en mer eller mindre konstant blockad mot Rojava, där man grävt ett 30 kilometer långt dike med militär övervakning. Ett tydligt exempel på hur den turkiska imperialismen gör sitt bästa för att splittra den kurdiska nationen för sin egen vinning.

Samtidigt som USA gärna pratar om sitt ”krig mot terrorismen” är det ingen hemlighet att USA varit otroligt viktiga i sitt stöd till ISIS. Men hur går det ihop med USAs stöd till KRG? Dels på grund av förhoppningen att försvaga PYD och PKK men framförallt för att ett enat Kurdistan inte tjänar USA-imperialismen. KRG är den perfekta bundsförvanten på många sätt. Dels för dess vänskapliga relationer med Israel och Turkiet, men också för öppnandet av sin inhemska marknad till utländskt kapital.

Mot all imperialism – för alla folks rätt till självbestämmande!

Mot all reaktion – för kommunismen!